Vårgrønn

Om Vårgrønn


Vårgrønn er et norskbasert selskap som driver energiomstillingen. Vi skaper verdier for våre eiere og samfunnet gjennom bærekraftig utvikling, bygging, drift og eierskap av fornybar energiproduksjon og grønn infrastruktur. Vår ambisjon er å nå en installert kapasitet i Nordsjøen og Østersjøen på 1 GW frem mot 2030.

Havvind i Norge

Det globale markedet for havvind vokser betydelig og Norge åpner nå områder for storskala fornybar energiproduksjon. Grunne havdyp og gode vindforhold gjør den norske Nordsjøen spesielt egnet for Vårgrønns utbyggingsplaner for havvindparker.

Vision 50 GW i 2050, en samfunnsøkonomisk analyse, utført av Thema Consulting på oppdrag fra Vårgrønn og deres partnere, viser hvordan havvind i Norge kan generere store mengder fornybar kraft til de europeiske markedene, og skape en sysselsettingseffekt på opptil mer enn 50 000 helårsverk og et marked for varer og tjenester som overstiger 100 milliarder kroner årlig i Norge frem mot 2050.

Våre eiere

Vårgrønn er et joint venture mellom det globale energiselskapet Eni og den norske energigründeren og investoren HitecVision. Begge selskapene har en lang historie i energisektoren og har store ambisjoner om å bidra til energiomstillingen.

Vårgrønn bygger på styrkene, erfaringen og kapasiteten til både HitecVision og Eni for å nå sine ambisjoner innen fornybar energi.

Eni har en eierandel på 20 prosent av verdens største havvindpark/alle de tre Dogger Bank vindparkprosjektene (A, B og C), som ligger utenfor den nordøstlige kysten av England.

Våre prosjekter

Vårgrønn har som mål å bygge ut havvind i begge  områdene som er åpnet for fornybar energiproduksjon, Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord.

Sammen med våre partnere er vi godt posisjonert og har ambisjoner om å utvikle en sterk havvindindustri i Norge:

o Vårgrønn har dannet et konsortium med Agder Energi og Corio Generation som skal søke om havvindutbygging i Sørlige Nordsjø II-området.

o Vårgrønn har gått sammen med Equinor for å utvikle flytende havvind i Utsira Nord.

Ansatte

Olav Hetland

Chief Executive Officer

Christer Af Geijerstam

Senior Vice President
Offshore Wind

Erik Dugstad

Senior Vice President
Market Analysis & Public Affairs  

Christian De Santis

Chief Financial Officer

Hanne Etterlid

Asset Owner Representative, Utsira Nord

Kristian Solberg

Business Manager
Se styret

Eni and HitecVision launch VårGrønn

Heading

The global energy company Eni and the Norwegian energy entrepreneur and investor HitecVision are today announcing the establishment of a new joint venture company VårGrønn, which will focus on renewable energy projects in Norway. This also marks the start of a broader strategic partnership. 

VårGrønn is built on the long-term partnership between Eni and HitecVision that has created Vår Energi, one of the largest and fastest-growing oil and gas producers on the Norwegian continental shelf [and the whole of Western Europe].  Like Vår Energi, the partnership between Eni and HitecVision will offer VårGrønn the strengths of a global energy giant combined with local knowledge, access to capital and entrepreneurial culture and drive. 

VårGrønn aims to become a major company within development, construction, operation and financing of renewable energy projects in Norway.  As a first step, the company will pursue opportunities in the offshore wind space linked to the electrification of offshore oil and gas installations and participate in the upcoming Norwegian tender processes. The company will thus support Vår Energi’s ambition to reduce climate emissions and contribute to the electrification of the Balder and Grane fields in the “Utsira Nord” area offshore Norway.

Eni and HitecVision launch Vårgrønn

Sed nisl velit, varius a retrum eu, varius tincidunt metus. Sed tincidunt aliquam nibh at pulvinar. Sed nisl velit, varius a retrum eu, varius tincidunt metus. Sed tincidunt aliquam nibh at pulvinar. Sed nisl velit, varius a retrum eu, varius tincidunt metus. Sed tincidunt aliquam nibh at pulvinar. Sed nisl velit, varius a retrum eu, varius tincidunt metus. Sed tincidunt aliquam nibh at pulvinar.

Sed nisl velit, varius a retrum eu, varius tincidunt metus. Sed tincidunt aliquam nibh at pulvinar. Sed nisl velit, varius a retrum eu, varius tincidunt metus. Sed tincidunt aliquam nibh at pulvinar. Sed nisl velit, varius a retrum eu, varius tincidunt metus. Sed tincidunt aliquam nibh at pulvinar. Sed nisl velit, varius a retrum eu, varius tincidunt metus.

Sed nisl velit, varius a retrum eu, varius tincidunt metus. Sed tincidunt aliquam nibh at pulvinar. Sed nisl velit, varius a retrum eu, varius tincidunt metus. Sed tincidunt aliquam nibh at pulvinar. Sed nisl velit, varius a retrum eu, varius tincidunt metus. Sed tincidunt aliquam nibh at pulvinar. Sed nisl velit, varius a retrum eu, varius tincidunt metus. Sed tincidunt aliquam nibh at pulvinar.  Sed nisl velit, varius a retrum eu, varius tincidunt metus. Sed tincidunt aliquam nibh at pulvinar. Sed nisl velit, varius a retrum eu, varius tincidunt metus.

Sed nisl velit, varius a retrum eu, varius tincidunt metus. Sed tincidunt aliquam nibh at pulvinar. Sed nisl velit, varius a retrum eu, varius tincidunt metus. Sed tincidunt aliquam nibh at pulvinar. Sed nisl velit, varius a retrum eu, varius tincidunt metus.

Sed nisl velit, varius a retrum eu, varius tincidunt metus. Sed tincidunt aliquam nibh at pulvinar. Sed nisl velit, varius a retrum eu, varius tincidunt metus.

Sed nisl velit, varius a retrum eu, varius tincidunt metus. Sed tincidunt aliquam nibh at pulvinar. Sed nisl velit, varius a retrum eu, varius tincidunt metus. Sed tincidunt aliquam nibh at pulvinar. Sed nisl velit, varius a retrum eu, varius tincidunt metus. Sed tincidunt aliquam nibh at pulvinar. Sed nisl velit, varius a retrum eu, varius tincidunt metus. Sed tincidunt aliquam nibh at pulvinar.  Sed nisl velit, varius a retrum eu, varius tincidunt metus. Sed tincidunt aliquam nibh at pulvinar. Sed nisl velit, varius a retrum eu, varius tincidunt metus.

Sed nisl velit, varius a retrum eu, varius tincidunt metus. Sed tincidunt aliquam nibh at pulvinar. Sed nisl velit, varius a retrum eu, varius tincidunt metus. Sed tincidunt aliquam nibh at pulvinar. Sed nisl velit, varius a retrum eu, varius tincidunt metus. Sed tincidunt aliquam nibh at pulvinar. Sed nisl velit, varius a retrum eu, varius tincidunt metus.

About VårGrønn

VårGrønn is a Norway-based renewable energy company. We aim to develop, construct, operate and finance green energy and infrastructure projects in the Nordic market.
Our ambition is to reach an installed capacity in the region of 1 GW by 2030.

Offshore wind in Norway

By allowing private companies to submit license applications for offshore renewables, the Norwegian Government has signalised an important step towards creating a domestic offshore wind industry.  HitecVision is the largest private sector investor in the Norwegian oil and gas industry, and has announced an ambition of also becoming a major contributor to the energy transition through future investments in renewable energy and infrastructure.
“As a global leader in offshore operations and a major energy nation, Norway is in a position to develop a leading offshore wind industry and unlock significant value creation. We see this opportunity as an attractive investment case,” says Ole Ertvaag, CEO and founding partner of HitecVision.

Aktuelt

Management

No people found.