Vårgrønn styrker toppledelsen

Annonseringer

Oslo, 26. mars 2021 - Fornybarselskapet Vårgrønn, joint venture-selskapet til Eni og HitecVision, har ansatt Equinors sjef for den amerikanske havvindsatsingen og DNVs direktør for fornybar energi i Norden og Baltikum.

Det har vært stor interesse for stillingene. Rekrutteringen av Christer Af Geijerstam som Senior Vice President Offshore Wind og Erik Dugstad som Senior Vice President Public Affairs and Market Analysis vil gi oss enda større fart framover. De vil være nøkkelspillere i utviklingen av Vårgrønn for å nå målet om å eie og drifte 1 gigawatt fornybar energi innen 2030, sier Olav Hetland, CEO i Vårgrønn.

Geijerstam og Dugstad vil inngå i toppledelsen i Vårgrønn sammen med Hetland. Deres internasjonale erfaring og kompetanse innen energi -og offshorebransjen vil bidra til å styrke Vårgrønns prioriteringer og satsingsområder, spesielt innen havvind.

Vårgrønn er en unik mulighet, hvor jeg får bruke min kompetanse og erfaring til å være med og bygge opp et nytt og spennende selskap. Jeg har førstehåndserfaring med hvor raskt utviklingen går innen havvind, og ser fram til å starte i Vårgrønn. I første omgang vil vi ha fullt fokus på etableringen av et norsk hjemmemarked for havvind, sier Christer Af Geijerstam, som begynner i jobben senest 1. juli.

Med over tyve års erfaring fra arbeid med energimarkeder, blant annet i StatoilHydro, Olje- og energidepartementet og senest DNV, vil Dugstad styrke selskapets arbeid med markedsmuligheter og dialog med myndigheter.

Jeg vil bidra med dyp forståelse av kraftmarkedet og aktørbildet for at Vårgrønn skal lykkes i en fornybarnæring i rivende utvikling. Det er over ti år siden jeg i arbeidet med Hywind pilotpark oppfordret myndighetene til å satse på utvikling av havvindindustrien i Norge. Å få til gode rammevilkår og et godt samarbeid mellom aktørene og myndighetene er avgjørende for å videreutvikle Norge som energinasjon, sier Erik Dugstad, som har første arbeidsdag 1. mai.

 

Kontaktpersoner:

Olav Hetland                                                        
CEO, Vårgrønn            
olav.hetland@vargronn.no
+47 99 70 72 98

Erik Mathias Dugstad
+47 40 84 16 62

Christer Af Geijerstam
+47 40 23 93 13

 

Fakta om Vårgrønn:

Vårgrønn er et norskbasert selskap innen fornybar energi. Vi skal utvikle, bygge, drive og finansiere grønne energi- og infrastrukturprosjekter i det nordiske markedet. I første omgang vil Vårgrønn utforske muligheter innen utvikling av havvindparker, samt elektrifiseringen av olje- og gassinstallasjoner i Nordsjøen. Vårgrønn er eid av den globale energigiganten Eni og serieentreprenøren HitecVision, og bygger på det mangeårige samarbeidet som har skapt Vår Energi.

Last ned pressemelding