Vårgrønn blir medlem av Svensk Vindenergi

Nyheter

Svenske myndigheter har satt høye ambisjoner for havvindutvikling, som Vårgrønn vil bidra til å realisere. Nå inngår Vårgrønn medlemskap i Svensk Vindenergi og begynner letingen etter prosjekter.

– Det svenske markedet er veldig interessant for Vårgrønn. Det skjer mye i Sverige nå etter at den svenske regjeringen satte målsettinger for havvind i februar. Vårgrønn håper at vi med vår kompetanse kan være en aktør som kan bidra til å få realisert havvindambisjonene Sverige har, sier Olav Hetland, CEO for Vårgrønn.

Han viser til at Sverige har satt mål om årlig produksjon på 20–30 terawattimer (TWh) kraftproduksjon fra havvind i første fase, og på sikt inntil 120 TWh.

Som et første skritt har Vårgrønn meldt seg inn i bransjeorganisasjonen Svensk Vindenergi, som representerer et bredt spekter av aktører innen vindkraft og fornybar energi. Målet til organisasjonen er å sikre bred oppslutning i den svenske befolkningen om lønnsom vindkraft, som bidrar til å kutte utslipp og forsyne Europa med fornybar kraft.

– Vi ønsker Vårgrønn velkommen som medlem og ser frem til å ta del i selskapets kompetanse innen vindkraft til havs. Medlemskapet vil være verdifullt for vår bransjeorganisasjon og det er positivt at selskapet med sin erfaring fra offshore og finans ønsker å investere i det svenske markedet, sier Daniel Badman, administrerende direktør i Svensk Vindenergi.

Vårgrønn tar sikte på å utvikle havvind i Norden og Baltikum. Det er derfor naturlig å delta i diskusjonene om å realisere store mengder havbasert vind i Sverige, og medlemskapet i Svensk Vindenergi er en god måte å holde selskapet oppdatert på utviklingen innen svensk havvind.

Den 18. mai 2022 deltok Vårgrønn på Svensk Vindenergis årsmøte, der den svenske klima- og miljøministeren Annika Strandhäll også deltok.

– Vi er inne i en ny industriell revolusjon knyttet til energiomstilling og elektrifisering. Om Sverige skal være ledende på området er det ikke et alternativ å stå stille, og det er bred politisk støtte for grønn omstilling i Sverige. En viktig rolle for politikere er å legge til rette for raske konsesjonsprosesser og sørge for at dialogen mellom myndigheter og andre aktører er mest mulig effektiv, uttalte Strandhäll.

Les mer om Svensk Vindenergi her.

Klima- og miljøminister Annika Strandhäll og Daniel Badman(VD i Svensk vindenergi) åpner årsmøtet til Svensk Vindenergi.

No items found.
2.6.2022