Vårgrønn fyller 1 år

Nyheter

November 11 markerer Vårgrønn ett år som selskap. Selskapet har bygget organisasjon og er posisjonert for å bli en betydelig aktør innen fornybar energi i markedene ved Nordsjøen og Østersjøen. Første steg er havvindutvikling i Norge.

Siden serieentreprenøren HitecVision og den globale energigiganten Eni etablerte selskapet, har Vårgrønn raskt utviklet seg for å ta en aktiv rolle innen utvikling av nye fornybare næringer.

Vårgrønn har ambisjoner om å utvikle, drifte og eie 1 GW installert kapasitet innen 2030. I første omgang har selskapet etablert to partnerskap for utvikling av havvind ved områdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II.

– Vi har inngått sterke partnerskap med Equinor om utvikling av flytende havvind på Utsira Nord, samt Agder Energi og Green Investment Group om utvikling av bunnfast havvind i Sørlige Nordsjø II. Viktigheten av å samarbeide på tvers av næringer, erfaring og kompetanse er avgjørende for at vi både som aktør og Norge som industrinasjon skal lykkes med energiomstillingen, sier Olav Hetland, CEO i Vårgrønn.

Det siste året har Vårgrønn styrket toppledelsen og har for tiden flere nyansatte på vei inn i organisasjonen. Samtidig har Vårgrønn avtale med søsterselskapet Vår Energi som gir tilgang til ytterligere ekspertise innen virksomhetsstyring og offshore prosjektutvikling.

– Ansettelsene av Erik Dugstad (SVP Market Analysis & Public Affairs) og Christer Af Geijerstam (SVP Offshore Wind) i toppledelsen, tilfører internasjonal erfaring og kompetanse innen energi- og offshorebransjen. Begge vil bidra til å styrke Vårgrønns satsingsområder, spesielt innen havvind. Itillegg har vi fått et sterkt finansteam bestående av Christan De Santis (CFO) og Kristian Solberg, som vil bistå med finansering av prosjekter og investeringsmuligheter. Vi ser fram til å få enda flere av de beste hodene med oss på laget framover, sier Hetland.

Gjennom det siste året har Vårgrønn arbeidet aktivt med myndigheter og partnere for å bidra til å skape et sterkt, norsk hjemmemarked for havvind. I juni 2020 publiserte aktørene bak Sørlige Nordsjø II-prosjektet sammen med THEMA Consulting Group «Visjon 50 GW i 2050» – en samfunnsøkonomisk analyse som viser at en stor norsk havvindindustri kan gi 50.000 nye jobber, 80 mrd. i årlig verdiskapning, 100 mrd. i årlig eksportverdi fra kraftsalg og kraft til ny fastlandsindustri frem mot 2050. Rapporten ble presentert under et arrangement sammen med Miljøstiftelsen ZERO (Se prosjektside her), der også Industri Energi og Energi Norge var bidragsytere.

– Vårgrønn deltar aktivt i samarbeidsforumet for havvind, og vil bidra til at norsk havvindsatsing tar hensyn til sameksistens med andre næringer. I Vårgrønn har vi mulighet til å påta oss flere roller, som prosjektleder for Sørlige Nordsjø II og driftsoperatør for andre havvindparker. Med en solid fornybar, offshore- og finansiell kompetanse er vi en partner som kan spille ulike roller i fornybarprosjekter, sier Hetland.

Selskapet har delt av kunnskap og ekspertise på flere offentlige arenaer gjennom det siste året. Blant annet ved arrangementer, kronikker, og andre medieutspill.

– Det er viktig for oss å dele av kunnskapen og erfaringene vi som selskap og ansatte har med oss fra energisektoren. Vi har derfor hyppig kontakt med sentrale beslutningstakere for å sikre en størst mulig verdiskapning og vellykket omstilling av norsk industri. Å få til gode rammevilkår og et godt samarbeid mellom aktørene og myndighetene er avgjørende for at Norge skal gripe mulighetene som ligger i for eksempel havvindindustrien.  

Nylig har selskapet lagt en klar strategi, som utdyper ambisjoner og fokusområder framover.

– Havvind er første prioritet, men etter hvert vil vi bredde ut porteføljen til å omfatte annen fornybar energi og infrastruktur, på tvers av markedene i Norden, Baltikum og Polen. Vi gleder oss til fortsettelsen, sier Hetland.
Gruppebilde av Vårgrønn – inkludert nyansatte som starter over nyttår
15.11.2021