Samarbeider om havvind

Nyheter

Verden trenger mer kraft til omstillingen av energisystemet som skjer nå, og stadig flere peker på havvind som sentralt i å møte energibehovet i Europa og globalt. Norge trenger mer kraft for å sikre nok strøm til nye grønne næringer, utvikling av fastlandsindustri og til å redusere utslippene på fra olje- og gassproduksjon.

Agder Energi og Vårgrønn vil være med og produsere elektrisiteten som trengs. Vi satser på havvind, og er med på å bygge noe mer. Vi sikrer kraften som industrien på sokkelen og fastlandet trenger. Vi skaper grunnlag for en leverandørindustri. Med teknologi og kompetanse som verden trenger.

Vårgrønn og Agder Energi vil bygge havvind i Sørlige Nordsjø II, som er ett av de to områdene som regjeringen har åpnet opp. Med god avstand til land, nærhet til det europeiske kraftmarkedet, grunne havdybder, gode vindforhold, og gode forutsetninger for sameksistens med andre næringer, er området svært velegnet for storskala kraftproduksjon.

Med base på Sør- og Vestlandet vil de to selskapene dra fordel av sin felles energikompetanse og regionale tilstedeværelse:

Agder Energi er en av Norges største energiprodusenter og ledende på kraftutbygging. Med velutbygde vannkraft og infrastruktur med nærhet til Sørlige Nordsjø II-feltet, kan Agder Energi realisere mer grønn energi på land og samtidig øke verdien av norsk krafteksport.

Vårgrønn er et norsk selskap innen fornybar energi etablert av seriegründer HitecVision og det internasjonale energiselskapet Eni. Det samme partnerskapet står bak Vår Energi, det største lete- og produksjonsselskapet på norsk sokkel etter Equinor, og bidrar nå gjennom Vårgrønn med finansielle muskler og unik offshore-kompetanse.

Om «Visjon 50 GW i 2050»

Storskala utbygging av havvind i Sørlige Nordsjø kan skape et stort hjemmemarked for norsk leverandørindustri – og fungere som et springbrett for å eksportere varer og tjenester til havvindprosjekter i resten av verden.

Norge kan bygge mer kraftproduksjon de neste 30 årene på havet, enn vi har gjort de foregående 150 på fastlandet. Det kan gi oss kraft til ny fastlandsindustri og på selvstendig grunnlag 50.000 arbeidsplasser, 100 mrd årlig fra kraftsalg og 80 mrd i årlig verdiskaping. Det viser en analyse utarbeidet av THEMA Consulting på vegne av Agder Energi og Vårgrønn.

Vellykket sameksistens med fiskeri og annen industri er en forutsetning for en stor norsk havvindindustri. Tilgjengelig informasjon indikerer at det er plass i den sørlige delen av Nordsjøen til å bygge ut 50 GW utenfor sentrale gyte- og fiskeområder. Her må det imidlertid gjøres grundige konsekvensundersøkelser og utstrakt dialog med aktørene for å sikre at viktige fiskeri- og miljøinteresser blir ivaretatt.

Last ned rapporten "Visjon 50GW i 2050"  for å lese mer om ambisjonen om en stor norsk havvind-industri og hva som må til for å sikre rask industriell utvikling i Norge.

2.7.2021