Møt oss på Arendalsuka!

Nyheter

Vårgrønn er til stede under Arendalsuka 2022. 15 – 19. august møtes vi for interessante arrangementer og viktige debatter om betydningen av havvind og fornybar kraft i klima -og energiomstillingen.

I år er Vårgrønn medarrangør av to arrangementer på Fornybarbåten, en møteplass for fornybarnæringen og alle som engasjerer seg i energi -og klimapolitikk. Båten med navn Legacy of the Fjords er en av verdens første utslippsfrie og helelektriske cruisebåter, og vil huse over 40 arrangementer om elektrifiseringen av Norge.

Følgende arrangementer vil avholdes i regi av Vårgrønn og samarbeidspartnere:  

1)
Arrangement
: Nok kraft raskt nok, hvordan kan havvind på norsk sokkel gi ny kraft innen 2030?
Arrangør: Vårgrønn, Agder Energi
Dato: Onsdag, 17. august
Klokken: 09:30-10:30
Sted: Legacy of the Fjords, øvre dekk
Mer informasjon og registering: https://bit.ly/3NnDdtQ. Arrangementet er rullestoltilpasset.

Klimaforkjempere og industri vil ha havvind for å kutte utslipp, leverandørindustrien vil ha havvind for å posisjonere seg for nye typer oppdrag, regjeringen vil ha havvind for å sikre lavere strømpriser for folk og næringsliv i Norge – og havvindutbyggerne er ivrige etter å komme i gang!

Regjeringen har lagt fram forhøyede ambisjoner for langsiktig havvindutbygging, og har et tydelig mål om at kraft fra Sørlige Nordsjø II skal knyttes til nettet før 2030. Skal regjeringen nå målet om havvind innen 2030, haster det.

Derfor spør vi: Hvor mye havvind kan bygges ut på kort sikt, og hvordan kan det skje? Hva er det som gjenstår for at norske havvindambisjoner skal bli en realitet? Hva må til for at havvind raskt nok skal kunne bidra til utslippskutt, omstilling av leverandørindustrien og bidra med mer kraft?

Nettinfrastrukturen blir avgjørende for at havvind skal kunne bidra med kraft direkte til det norske fastlandet, direkte til europeiske markeder, eller gjennom kraftutveksling. Vil vi klare å bygge nett raskt nok til at havvind blir både klimaløsning, jobbskaper og garanti for konkurransedyktige vilkår for norsk industri?

Medvirkende er  Terje Lien Aasland, olje -og energiminister, Hilde Tonne, konsernsjef i Statnett, Jørn Eggum, forbundsleder i Fellesforbundet, Ola Elvestuen, Stortingsrepresentant i Venstre, Sigrun Aasland, daglig leder i Zero, Steffen Syvertsen, konsernsjef i Agder Energi og Olav Hetland, konsernsjef i Vårgrønn.


2)
Arrangement: Energipolitisk oppladning til partilederdebatten

Arrangør: Vårgrønn, Energi Norge
Dato: Torsdag, 18. august
Klokken: 18:30-19:30
Sted: Legacy of the Fjords, nedre dekk
Mer informasjon og registering: https://bit.ly/3QJGHJQ. Arrangementet er rullestoltilpasset.

Vårgrønn og Energi Norge inviterer til energipolitisk oppladning til partilederdebatten torsdag 18. august på Fornybarbåten (Legacy of the fjords), hvor hele fornybarnæringen samles under Arendalsuka!  

Før den store partilederdebatten i Arendal ønsker vi å oppsummere de viktigste energipolitiske spørsmålene og forventninger til partilederdebatten med representanter fra de største partiene i en lettbeint og underholdende samtale.

Du har deretter mulighet til å følge debatten som streames på båten.  

Medvirkende er Terje Lien Aasland, olje -og energiminister, Torgeir Knag Fylkesnes, nestleder i Sosialistisk Venstreparti, Åslaug Haga, administrerende direktør i Norwea, Sveinung Rotevatn, Nestleder i Vesntre, Ingrid Liland, nestleder i MDG, Toini Løvseth, direktør for marked, elektrifisering og kunder i Energi Norge, og Olav Hetland, konsernsjef i Vårgrønn.

Vi håper på å se deg på de nevnte arrangementene under Arendalsuka!

Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker å møte Vårgrønn i løpet av Arendalsuka:

Erik Dugstad
erik.dugstad@vargronn.no
+47 40841662

Helga Rognstad
helga.rognstad@vargronn.no
+47 41105865  


8.8.2022