Eni og HitecVision lanserer Vårgrønn

Annonseringer

Oslo, 11. november 2020 - Det globale energiselskapet Eni og den norske private equity-investoren HitecVision offentliggjør i dag etablering av et nytt joint venture-selskap, Vårgrønn, som skal utvikle nye prosjekter innen fornybar energi i Norge og det nordiske markedet.

Vårgrønn, som markerer starten på et bredere strategisk partnerskap mellom Eni og HitecVision, bygger på et mangeårig samarbeid som allerede har skapt Vår Energi – det største uavhengige oljeselskapet i Norge. 

Vårgrønn har som ambisjon å bli et stort selskap innen utvikling, konstruksjon, drift og finansiering av fornybare energiprosjekter. Selskapet vil i første omgang utforske muligheter innen havvind ved å delta i den kommende konsesjonsrunden for havvind i Norge, samt hjelpe Vår Energi til å redusere sine klimagassutslipp gjennom elektrifiseringen av felt i Nordsjøen.

Vårgrønn vil også vurdere muligheter innen andre former for fornybar energi, med en ambisjon om å utvikle til sammen 1 gigawatt (GW) kapasitet frem mot 2030.

Olav Hetland, tidligere ansvarlig for å bygge opp Statkrafts havvind-satsing, blir administrerende direktør i Vårgrønn. 

– Vi ser frem til å bli en del av det nye marked for havvind i Norge, hvor vi kan bruke den kompetansen som er opparbeidet gjennom mange år i den norske oljeindustrien, sier Hetland.

Vårgrønn er et viktig strategisk grep i arbeidet med energitransformasjonen både for Eni og HitecVision. Begge er ledende selskaper i energisektoren og begge har klare ambisjoner om å delta og investere også innenfor fornybar energi. 

Eni har nylig offentliggjort en ny fase i utviklingen av selskapet, som skal skape verdier ved å kombinere økonomisk og finansiell bærekraft med klima- og miljømessig bærekraft.

– Det nye joint venture-selskapet er en del av i Enis overordnede strategi for dekarbonisering og bidrar til selskapets transformasjon på veien til grønn energi og en sirkulær økonomi. Havvind-prosjekter kan gi oss muligheten til å videreutvikle offshorekompetansen vår, anvende ny teknologi og drive frem digitalisering innen verdikjedene for grønn energi, sier Massimo Mondazzi, konserndirektør for Energy Evolution i Eni.

Ved å åpne for at private selskaper kan søke konsesjon for fornybarprosjekter til havs, har den norske regjeringen tatt et viktig skritt i å utvikle et hjemmemarked for havvindindustrien i Norge. HitecVision, som lenge har vært den største private investoren i den norske olje- og gassindustrien, har uttrykt en ambisjon om å bidra aktivt til energiomstillingen ved å bli en tilsvarende viktig investor i fornybar energi og infrastruktur.

– Som en ledende offshore- og energinasjon er Norge unikt posisjonert for å utvikle en ledende havvindindustri og skape store verdier. Vi anser derfor havvind i Norge som en attraktiv investeringsmulighet, sier Ole Ertvaag, CEO og Founding Partner i HitecVision.

Eni eier 69,6 prosent og HitecVision 30,4 prosent av Vårgrønn.

Kontaktinformasjon
Eni Company


Presse: Tel. +39.0252031875+39.0659822030

Freephone for stockholders (from Italy): 800940924
Freephone for stockholders (from abroad): +800 11 22 34 56

Sentralbord: +39.0659821
ufficio.stampa@eni.com  
segreteriasocietaria.azionisti@eni.com
investor.relations@eni.com  
Nettside: www.eni.com


HitecVision:


Jon Vatnaland, Senior Partner: Tel +47 90 50 00 16
Erlend Basmo Ellingsen, Senior Partner: Tel + 47 92 84 01 79
Nettside:  www.hitecvision.com  

Vårgrønn kontakt:


Olav Hetland, CEO: Tel: +47 99 70 72 98
Nettside: www.vargronn.no

Last ned pressemelding